Tarieven

Hieronder staan onze tarieven per onderwerp gerangschikt die gelden met ingang van 1 januari 2018. Wilt u gedetailleerde uitleg dan kunt u die hier downloaden. LET OP: Aan prestaties met ster(*) zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden. Zie hiervoor Materiaal en techniekkosten overzicht.

I Consultatie en diagnostiek
II Maken en/of beoordelen foto’s
III Preventieve mondzorg
IV Verdoving
V Verdoving door middel van een roesje
VI Vullingen
VII Wortelkanaalbehandelingen
VIII Kronen en bruggen
IX Kaakgewrichtsbehandelingen
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
XI Kunstgebitten
XII Tandvleesbehandelingen
XIII Implantaten
XIV Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en Wlz
XV Abonnementen

Code
Omschrijving
Prijs
I Consultatie en diagnostiek (C)
 
 
a. Diagnostisch onderzoek
 
 
C11
Periodieke controle
€ 21,00
C13
Probleemgericht consult
€ 21,00
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
 
 
C22
Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
€ 21,00
C28
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
€ 99,46
C29 *
Studiemodellen t.b.v. behandelplan
€ 27,63
C65
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak
€ 55,26
c. Toeslagen en diversen
 
 
C80
Mondzorg aan huis
€ 16,58
C84
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
€ 44,21
C85
Weekendbehandeling
€ 21,00
C86
Avondbehandeling
€ 21,00
C87
Nachtbehandeling
€ 21,00
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
 
 
X10
Kleine röntgenfoto
€ 15,47
X21
Kaakoverzichtsfoto
€ 66,31
X22
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
€ 66,31
X24
Schedelfoto
€ 29,84
X25
Maken meerdimensionale kaakfoto
€ 132,62
X26
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 55,26
III Preventieve mondzorg (M)
 
 
M01
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
€ 12,39
M02
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
€ 12,39
M03
Gebitsreiniging, per vijf minuten
€ 12,39
M05
Beslijpen en/of behandelen melkelement
€ 24,87
M32**
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
€ 16,58
M10
Fluoridebehandeling, methode I
€ 27,63
M20
Fluoridebehandeling, methode II
€ 22,10
M61 *
Mondbeschermer
€ 24,87
IV Verdoving (A)
 
 
A15
Oppervlakte verdoving
€ 7,18
A10
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
€ 13,81
A20
Behandeling onder algehele narcose
kostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)
 
 
B10
Introductie roesje (lachgassedatie)
€ 27,63
B11
Toediening roesje (lachgassedatie)
€ 27,63
B12
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
€ 35,22
VI Vullingen (V)
 
 
V71
Eénvlaksvulling amalgaam
€ 23,21
V72
Tweevlaksvulling amalgaam
€ 37,02
V73
Drievlaksvulling amalgaam
€ 48,07
V74
Meervlaksvulling amalgaam
€ 67,41
V81
Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 34,26
V82
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 48,07
V83
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 59,13
V84
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 78,47
V91
Eénvlaksvulling composiet
€ 44,21
V92
Tweevlaksvulling composiet
€ 58,02
V93
Drievlaksvulling composiet
€ 69,07
V94
Meervlaksvulling composiet
€ 88,41
V15
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
€ 66,31
V30
Fissuurlak, eerste element
€ 24,87
V35
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting
€ 13,81
V40
Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament
€ 5,53
V50
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
€ 11,05
V70 *
Parapulpaire stift
€ 11,05
V80 *
Wortelkanaalstift
€ 19,34
V85 *
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
€ 8,29
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
 
 
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
 
 
E01
Wortelkanaalbehandeling consult
€ 21,00
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 38,68
E03
Consult na tandheelkundig ongeval
€ 30,39
b. Wortelkanaalbehandeling
 
 
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
 
 
E60
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
€ 44,21
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
 
 
E04
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
€ 46,02
E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€ 99,46
E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 143,67
E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 187,87
E17
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
€ 232,08
E85
Elektronische lengtebepaling
€ 13,81
E19
Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
€ 16,58
E66
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 44,21
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
 
 
E51
Verwijderen van kroon of brug
€ 33,15
E52
Moeilijke wortelkanaalopening
€ 27,63
E53
Verwijderen van wortelstift
€ 38,68
E54
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€ 27,63
E55
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 27,63
E56
Voortgezette behandeling met iatrogene schade
€ 38,68
E57
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 27,63
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
 
 
E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
€ 77,36
E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
€ 49,73
E63 *
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material
€ 41,44
E64
Afsluiting van open wortelpunt
€ 44,21
Initiële wortelkanaalbehandeling
 
 
E77
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
€ 55,26
E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€ 27,63
Bleken
 
 
E90
Inwendig bleken, eerste zitting
€ 44,21
E95
Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 16,58
E97 *
Uitwendig bleken per kaak
€ 69,03
E98
Materialen voor thuisbleken
kostprijs
Behandeling trauma-element
 
 
E40
Directe pulpa-overkapping
€ 27,63
E42
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€ 11,05
E43 *
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 22,10
E44
Verwijderen spalk
€ 5,53
Aanbrengen rubberdam
 
 
E45
Aanbrengen rubberdam
€ 11,05
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
 
 
E31
Snij-/hoektand
€ 110,51
E32
Premolaar
€ 154,72
E33
Molaar
€ 198,93
E34 *
Aanbrengen retrograde vulling
€ 22,10
E36 *
Het trekken van een element met re-implantatie
€ 77,36
E37
Kijkoperatie
€ 66,31
Gebruik operatiemicroscoop
 
 
E86
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 74,60
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
 
 
E87
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 55,26
VIII Kronen en bruggen (R)
 
 
a. Inlays en kronen
 
 
R08 *
Eenvlaks composiet inlay
€ 66,31
R09 *
Tweevlaks composiet inlay
€ 127,09
R10 *
Drievlaks composiet inlay
€ 165,77
R11 *
Eenvlaksinlay
€ 99,46
R12 *
Tweevlaksinlay
€ 154,72
R13 *
Drievlaksinlay
€ 221,03
R14
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
€ 27,63
R24 *
Kroon
€ 243,13
R28 *
Endokroon, indirect vervaardigd
€ 66,31
R29 *
Confectiekroon
€ 49,73
R31
Opbouw plastisch materiaal
€ 55,26
R32 *
Gegoten opbouw, indirecte methode
€ 55,26
R33 *
Gegoten opbouw, directe methode
€ 110,51
b. Brugwerk
 
 
R40 *
Eerste brugtussendeel
€ 165,77
R45 *
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
€ 82,89
R46 *
Brugverankering, per anker
€ 55,26
R49
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€ 138,14
R50 *
Metalen fixatiekap met afdruk
€ 27,63
R55 *
Gipsslot met extra afdruk
€ 27,63
R60 *
Plakbrug zonder preparatie
€ 110,51
R61 *
Plakbrug met preparatie
€ 165,77
R65
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
€ 38,68
R66
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
€ 22,10
c. Restauraties diversen
 
 
R70
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 60,78
R71 *
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
€ 60,78
R72
Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
€ 33,15
R73
Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
€ 22,10
R74 *
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 22,10
R75 *
Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 55,26
R76
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€ 27,63
R77
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 27,63
d. Schildje van keramiek of kunststof
 
 
R78 *
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
€ 66,31
R79 *
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€ 110,51
e. Temporaire voorzieningen
 
 
R80 *
Temporaire, eerste voorziening
€ 27,63
R85 *
Temporaire, volgende voorziening
€ 11,05
R90 *
Gedeeltelijk voltooid werk
***
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
 
 
a. Kaakgewrichtsklachten
 
 
(craniomandibulaire dysfunctie)
 
 
Onderzoek/diagnostiek
 
 
G01
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
€ 138,14
G02
Spieractiviteitsmeting en registratie
€ 88,41
G03
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling
€ 60,78
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
 
 
G61
Instructie spieroefeningen
€ 55,26
G62 *
Occlusale spalk
€ 149,19
G63 *
Repositiespalk
€ 221,03
G64
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
€ 27,63
G65 *
Indirect planmatig inslijpen
€ 303,92
G66
Biofeedbacktherapie
€ 49,73
G67
Behandeling triggerpoint
€ 60,78
G68 *
Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk
€ 44,21
G33 *
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 55,26
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
 
 
G69 *
Opbeetplaat
€ 60,78
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
 
 
G10
Niet-standaard beetregistratie
€ 82,89
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
 
 
G11
Scharnierasbepaling
€ 82,89
G12
Centrale relatiebepaling
€ 77,36
G13
Protrale/laterale bepalingen
€ 55,26
G14
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
€ 497,32
G15
Toeslag voor het behouden van beethoogte
€ 27,63
G16
Therapeutische positiebepaling
€ 27,63
G20
Beetregistratie intra-oraal
€ 55,26
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
 
 
G71 *
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
€ 276,27
G72
Controlebezoek MRA
€ 27,63
G73 *
Reparatie MRA met afdruk
€ 44,21
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
 
 
a. Onderdeel A
 
 
H11
Trekken tand of kies
€ 41,44
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
€ 30,94
H21
Kosten hechtmateriaal
€ 5,83
H26
Hechten weke delen
€ 60,78
H50
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 55,26
H55
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 16,58
b. Onderdeel B
 
 
H90
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
€ 55,26
H33
Hemisectie van een molaar
€ 66,31
H35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
€ 66,31
H40
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
€ 49,73
H41
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
€ 33,15
Wortelpuntoperatie per tandwortel
 
 
H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
€ 66,31
H43
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
€ 88,41
H44
Primaire antrumsluiting
€ 60,78
H59
Behandeling kaakbreuk, per kaak
€ 77,36
Cyste-operatie
 
 
H60
Marsupialisatie
€ 77,36
H65
Primaire sluiting
€ 149,19
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
 
 
H70
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
€ 77,36
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
€ 149,19
H80
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
€ 104,99
H85
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€ 176,82
XI Kunstgebitten (P)
 
 
P60
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
€ 33,15
P65
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
€ 27,63
P17
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
€ 55,26
P10 *
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
€ 82,89
P15 *
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
€ 165,77
P16
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 60,78
P18
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 16,58
P34 *
Frame kunstgebit, 1-4 elementen
€ 226,55
P35 *
Frame kunstgebit, 5-13 elementen
€ 309,44
P31 *
Wortelkap met stift
€ 138,14
P32
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
€ 82,89
P33
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
€ 55,26
P40
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
€ 13,81
P45 *
Noodkunstgebit
€ 110,51
a. Volledig kunstgebit
 
 
P21 *
Volledig kunstgebit bovenkaak
€ 165,77
P25 *
Volledig kunstgebit onderkaak
€ 221,03
P30 *
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
€ 359,17
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
 
 
P36
Individuele afdruk zonder randopbouw
€ 27,63
P14
Individuele afdruk met randopbouw
€ 60,78
P37
Frontopstelling in aparte zitting
€ 33,15
P27
Reoccluderen
€ 55,26
P28
Naregistratie en remounten
€ 55,26
P38
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
€ 60,78
P39
Toeslag voor bepaling neutrale zone
€ 82,89
P41
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
€ 27,63
P42
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
€ 27,63
P43
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
€ 33,15
Overige
 
 
P29
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
€ 44,21
P06
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
€ 38,68
P01 *
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
€ 38,68
P02 *
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
€ 82,89
P03 *
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder
€ 55,26
P04 *
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
€ 82,89
P70 *
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
€ 154,72
P07 *
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
€ 16,58
P08 *
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
€ 44,21
P56
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak
€ 38,68
P51 *
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
€ 38,68
P52 *
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
€ 82,89
P53 *
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
€ 53,79
P54 *
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
€ 80,68
P57 *
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
€ 16,58
P58 *
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak
€ 44,21
P78 *
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak
€ 44,21
P79 *
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak
€ 44,21
XII Tandvleesbehandelingen (T)
 
 
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
 
 
T11
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
€ 146,43
T12
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
€ 160,25
T21
Grondig reinigen wortel, complex
€ 29,84
T22
Grondig reinigen wortel, standaard
€ 22,10
T31
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
€ 85,65
T32
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
€ 99,46
T33
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
€ 44,21
T41
Beperkt consult parodontale nazorg
€ 58,02
T42
Consult parodontale nazorg
€ 83,99
T43
Uitgebreid consult parodontale nazorg
€ 111,62
T44
Complex consult parodontale nazorg
€ 148,64
T60
Evaluatieonderzoek met pocketstatus
€ 146,43
T61
Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
€ 160,25
Parodontale chirurgie
 
 
T70
Flapoperatie tussen 2 elementen
€ 179,59
T71
lapoperatie, per sextant (één zesde deel)
€ 276,29
T72
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)
€ 331,54
T73
Directe postoperatieve zorg, kort
€ 55,26
T74
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
€ 148,64
T75
Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
€ 143,67
T76
Tuber- of retromolaarplastiek
€ 69,07
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
 
 
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
 
 
T80
Tandvleestransplantaat
€ 118,80
T81
Tuber- of retromolaarplastiek
€ 96,70
T82
Tandvleescorrectie, per element
€ 52,49
T83
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
€ 138,14
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
 
 
T84 *
Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
€ 331,54
T85 *
Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
€ 110,51
T86
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
€ 179,59
Parodontale kroonverlengingsprocedure
 
 
T87
Kroonverlenging per element
€ 179,59
T88
Kroonverlenging per sextant
€ 331,54
Directe postoperatieve zorg
 
 
T89
Directe postoperatieve zorg, kort
€ 55,26
T90
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
€ 148,64
Diversen
 
 
T91
Pocketregistratie
€ 33,15
T92
Parodontiumregistratie
€ 66,31
T93**
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
€ 38,68
T94
Behandeling tandvleesabces
€ 74,60
T57 *
Toepassing lokaal medicament
€ 59,68
T95 *
(Draad)Spalk
€ 22,10
T96
Uitgebreide Voedingsanalyse
€ 55,26
XIII Implantaten (J)
 
 
J97
Overheadkosten implantaten
€ 169,23
J98
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
€ 95,77
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
 
 
J01
Initieel onderzoek implantologie
€ 61,27
J02 *
Verlengd onderzoek implantologie
€ 94,26
J03 *
Proefopstelling
€ 127,25
J05
Implantaatpositionering op grond van CT-scan
€ 42,42
b. I Pre-implantologische chirurgie
 
 
J08 *
Aanbrengen botvervangers in extractie wond
€ 18,85
J09 *
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
€ 226,22
J10 *
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
€ 141,39
J11
Prepareren donorplaats
€ 127,25
J12 *
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
€ 136,67
J13 *
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
€ 65,98
J07
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
 
 
J06
Vrijleggen foramen mentale
€ 28,28
J15 *
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
€ 80,12
J16 *
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft
€ 80,12
J17 *
Aanvullende ophoging bodem bijholte
€ 122,54
J18 *
Ophoging bodem bijholte orthograad
€ 56,55
J19
Toeslag esthetische zone
€ 61,27
c. Implantologische chirurgie
 
 
J20
Plaatsen eerste implantaat, per kaak
€ 215,38
J21
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond
€ 77,29
J22
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond
€ 108,40
J23 *
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
€ 70,69
J24 *
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond
€ 23,56
J25 *
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond
€ 42,42
J26
Moeizaam verwijderen implantaat
€ 155,53
J27
Vervangen implantaat
€ 215,38
d. Diversen
 
 
J30
Bindweefseltransplantaat, eerste
€ 98,97
J31
Volgende bindweefseltransplantaat
€ 47,13
J32 *
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
€ 108,40
J33
Kosten implantaat
€ 302,70
e. Mesostructuur
 
 
J40 *
Twee magneten/drukknoppen
€ 146,10
J41 *
Elke volgende magneet, drukknop
€ 32,99
J42 *
Staaf tussen twee implantaten
€ 193,23
J43 *
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
€ 61,27
J44 *
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
€ 23,56
f. Prothetische behandeling na implantaten
 
 
J50 *
Boven- en onder klikgebit
€ 485,43
J51 *
Onder-klikgebit
€ 315,76
J52 *
Boven-klikgebit
€ 315,76
J53 *
Omvorming klikgebit
€ 94,26
J54 *
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
€ 122,54
J55 *
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
€ 141,39
J56 *
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
€ 164,95
J57
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
€ 80,12
J58
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
€ 103,68
J59
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
€ 127,25
g. Nazorg implantologie
 
 
J60
Specifiek consult nazorg implantologie
€ 51,84
J61
Uitgebreid consult nazorg implantologie
€ 84,83
h. Prothetische nazorg
 
 
J70 *
Opvullen zonder staafdemontage
€ 131,96
J71 *
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
€ 164,95
J72 *
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 188,52
J73 *
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
€ 212,08
J74 *
Reparatie zonder staafdemontage
€ 51,84
J75 *
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
€ 98,97
J76 *
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 122,54
J77 *
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
€ 146,10
i. Ketenzorg implantologie
 
 
J80
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
€ 479,77
XIV Uurtarieven (U)
 
 
U25 *
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
€ 12,59
U35 *
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten
€ 14,47
U05 *
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
€ 14,47
U20
Second opinion verricht door de Stichting TIP
€ 180,95
XV Abonnementen (Z)
 
 
Z10 *
Abonnement categorie A per maand
€ 7,18
Z20 *
Abonnement categorie B per maand
€ 11,05
Z30 *
Abonnement categorie C per maand
€ 14,92
Z40 *
Abonnement categorie D per maand
€ 18,23
Z50 *
Abonnement categorie E per maand
€ 22,10
Z60 *
Abonnement categorie F per maand
€ 6,08

De kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een sterretje (*). Zie hiervoor Materiaal en techniekkosten.

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een tweetal sterretjes (**).

Aan deze prijzen kunnen geen rechten ontleend worden. Voor een optimaal resultaat worden er bij een behandeling vaak meerdere codes gecombineerd. De tandartstarieven geven een indicatie van de kosten, maar nog geen totaalprijs.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Neem gerust contact met ons op. Ons team staat voor u klaar!

Contact